วิธีสังเกตุพฤติกรรมผู้ที่ติดยาเสพติด

การป้องกันปัญหายาเสพติดในองค์กรหรือสถานประกอบการ รวมทั้งการระมัดระวังตนเองจากผู้ที่มีปัญหาติดยาเสพติด ที่อาจทำร้ายหรือทำให้เกิดอันตรายในลักษณะต่างๆกับตัวเราและคนรอบข้าง ที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนพฤติกรรมของผู้ที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ วิธีสังเกตพฤติกรรมผู้ที่ติดยาเสพติด ในองค์กรหรือสถานประกอบ นอกจากการตรวจหาผู้ทิ่ติดเสพติดด้วย ชุดตรวจสารเสพติด แล้ว ยังสามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของพนักงานหรือแรงงานที่ติดยาเสพติดได้ ดังนี้ 1.การแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ 2.มีอาการซึมเศร้า หรือชอบแยกตัวทำงานอยู่คนเดียวเงียบๆ หากว่างจากการทำงานมักพบอยู่ในมุมอับหรือพื้นที่เสี่ยง 3.สุขภาพทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด เช่น น้ำหนักตัวลดลง ผิวแห้ง หน้าหมองคล้ำ ริมฝีปากเขียวคล้ำ 4.บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ก้าวร้าวหงุดหงิดและโมโหง่าย 5.พยายามสวมใส่แว่นดำ หรือแว่นที่สีเข้มๆ เพื่อปกปิดสายตา ปิดบังม่านตาที่ขยายขึ้น 6.สกปรก ไม่สนใจตัวเอง กลิ่นตัวแรง 7.ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดงานหรือลางานบ่อยๆ 8.ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ เข้างานสาย และมีปัญหาด้านการเงินตลอด 9.ชอบมั่วสุมกับคนแปลกหน้า หรือคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 10.อาจพบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษ หรือตะกั่ว และอื่นๆ มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดในองค์กร 1.ให้การศึกษากับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน ทั้งการอบรม ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับปัญหา โทษ […]

gpoproducts

9 March 2021