วิธีอ่านผลและแปลผล ชุดตรวจสารเสพติด

ชุดตรวจยาเสพติด

ผลการอ่าน ชุดตรวจยา

 

การอ่านผล ชุดตรวจสารเสพติด 1
รูป การอ่านผล ชุดตรวจสารเสพติด 

ติดต่อสั่งซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด GPO โทรเบอร์ : 026163819