Home

ชุดตรวจสารเสพติด องค์การเภสัชกรรม

GPO Meth Cassette ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ จีพีโอ เมท คลาสเซท พร้อมอุปกรณ์

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบตลับหยด ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว หรือน้ำยาตรวจสารเสพติด แบบการ์ด (เมท การ์ด) สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป

แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในองค์กร

            ชุดตรวจสารเสพติด ดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่มีการใช้ยาเสพติด ผลการตรวจถือว่าเป็นการตรวจเบื้องต้น ท่าน สามารถรู้ผลได้ทันที ใช้เวลาทดสอบ 3-5 นาทีก็สามารถรู้ผลได้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด ไปตรวจบุตร หลาน หรือ ชื้อไปตรวจพนักงานในสถานประกอบการ

        เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน ของท่านและยังถือเป็นไปตามมาตราการป้องกันยาเสพติด ตามโครงการ โรงงานสีขาว หรือโครงการโรงเรียนสีขาว เพราะรัฐบาลจัดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทุกหน่าวยงานราชการ ต้องมีมาตราการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จำหน่าย GPO Meth Cassette
ชุดตรวจสารเสพติด องค์การเภสัชกรรม

ขอใบเสนอราคา สำหรับลูกค้าองค์กร

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการซื้อชุดตรวจสารเสพติด องค์การเภสัชกรรม GPO Meth Cassette จำนวนมากในราคาพิเศษ
กรุณาส่งข้อมูลมาทาง กล่องรับข้อความด้านล่าง เพื่อจะได้ทำการส่งใบเสนอราคาให้ต่อไป

สำหรับลูกค้าองค์กรไม่ต้องใช้เอกสารแจ้งการขอซื้อ สามารถสั่งสินค้าได้เลย กรณีอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถส่งสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น Kerry Express หรือจะเป็นการส่งทางรถทัวร์

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับสินค้าไว 1-2 วัน

สายด่วน :  02-616-3819

แบบฟอร์มในการขอใบเสนอราคา

ตะกร้าสินค้า Item Removed. Undo
  • No products in the cart.